پروژه گلدوزی ارگان های دولتی

جزئیات پروژه

بسیاری از ارگان های دولتی برای شناسایی افراد قسمت های مختلف یک ارگان از گلدوزی های روی بازو استفاده می‌کنند.

  • کارفرما : سازمان دولتی
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 14×14 سانتیمتر
  • تعداد : 130 عدد
  • مورد استفاده : پرسنل
گلدوزی
نمونه چاپ روی سویشرت مشکی هاها
نمونه چاپ روی لیوان دسته رنگی آشپزخونه جاسمین