پروژه گلدوزی آرم دایره ای

جزئیات پروژه

گلدوزی آرم ها به صورت دایره ای یکی از معمول ترین نوع گلدوزی هاست. ما  300 عدد از این آرم را به سفارش این مشتری گلدوزی کردیم

  • کارفرما : شخصی
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 14×14 سانتیمتر
  • تعداد : 300 عدد
  • مورد استفاده : روی کیف
گلدوزی
نمونه گلدوزی آرم روی سینه
گلدوزی برچسبی تبلیغاتی لوگوی سپری