پروژه چاپ کلاه بدنسازی دکتر ماسل

جزئیات پروژه

بدن سازی ها و باشگاه های ورزشی یکی از طرفداران همیشگی چاپ روی کلاه کتان هستند. باشگاه دکتر ماسل چاپ لوگوی خود روی کلا مشکی کتان را سفارش داد

کارفرما : اشگاه دکتر ماسل
نوع کلاه: نقاب دار مشکی
نوع چاپ : مدیا
جنس کلاه : کتان
تعداد : 30 عدد
مورد استفاده : ورزش

چاپ کلاه
نمونه چاپ پیشبند MINION
نمونه چاپ روی سویشرت تصویرسازی تک رنگ