پروژه چاپ پیراهن های رنگی auto4mp

جزئیات پروژه

چاپ روی پیراهن های رنگی برای شرکت auto4mp در تعداد 20 عدد با چاپ دیجیتال تمام رنگی چاپ شد

  • کارفرما : شرکت auto4mp
  • نوع پیراهن : ترگال
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • ابعاد چاپ : 10×20 سانتیمتر
  • تعداد : 20 عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه اتومبیل
چاپ پیراهن
نمونه چاپ روپوش آرایشگاه لی لی
نمونه چاپ روی پیش بند کافه پیکو