پروژه چاپ پرچم ریشه دار انجمن موسیقی ایران

جزئیات پروژه

انجمن موسیقی ایران برای تکمیل ست اداری خود تصمیم به سفارش چاپ این پرچم رومیزی ریشه سفید کرده است

  • کارفرما : انجمن موسیقی ایران
  • نوع پرچم : ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ پرچم
پروژه چاپ فنجان گروه صنعتی شهاب
پروژه چاپ پدموس زیست آپادانا