پروژه چاپ پرچم رومیزی پرتروبار

جزئیات پروژه

شرکت پتروبار شرکتی در زمینه خدمات بندری و دریایی است. این شرکت سفارش چاپ 10 عدد پرچم رومیزی ریشه سورمه ای را داد

  • کارفرما : پتروبار
  • نوع پرچم : رومیزی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین شرکت
چاپ پرچم ریشه دار
چاپ پرچم ریشه دار
پروژه چاپ زیر لیوانی دایره سرویس سنتر ساجدی
پروژه چاپ پرچم رومیزی شرکت آسانسور atis