پروژه چاپ پرچم تی ناب استیل

جزئیات پروژه

ناب استیل شرکتی معتبر در ساخت قطعات استیل سفارش چاپ 7 عدد پرچم رومیزی تی را سفارش داد

  • کارفرما : ناب استیل
  • نوع پرچم : رومیزی تی
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 7 عدد
  • مورد استفاده : محل کار
چاپ پرچم تی
نمونه چاپ روی لیوان دسته رنگی آشپزخونه جاسمین
پروژه چاپ زیرلیوانی دارالوکاله عباسی