پروژه چاپ پرچم آموزشگاه کامپیوتر فرزانگان

جزئیات پروژه

آموزشگاه های کامپیوتر برای بهتر و حرفه ای دیده تر دیدن در محیط کار از دکورهای مختلفی استفاده میکنند یکی از این دکورها پرچم رومیزی است.

  • کارفرما : آموزشگاه کامپیوتر فرزانگان
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : محل کار
چاپ پرچم
چاپ پرچم
پروژه چاپ زیرلیوانی شرکت بنسا
نمونه چاپ شال تصویرسازی موج دریا