پروژه چاپ پدموس زیست آپادانا

جزئیات پروژه

موسسه علمی و آموزشی سپنتا زیست آپادانا از اولین موسسه های آموزشی علوم پایه در کشور است. این پد مووس ها در تیراژ 30 عدد برای این موسسه چاپ شد

کارفرما : سپنتا زیست آپادانا
نوع پدموس: مستطیلی
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس پدموس : لاستیکی
تعداد : 30 عدد
مورد استفاده : موسسه علمی و آموزشی

چاپ پدموس
پروژه چاپ پرچم ریشه دار انجمن موسیقی ایران
نمونه چاپ پرچم رومیزی گروه آموزشی لاپلاس