پروژه چاپ پارچه شرکت مدیران خودرو

جزئیات پروژه

مدیران خودرو شرکت مونتاژ خودرو های خارجی است. این شرکت سفارش 100 عدد چاپ روی پارچه را داده است.

  • کارفرما : مدیران خودرو
  • نوع پارچه : مخمل
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 22× 21 سانتیمتر
  • تعداد : 100 عدد
  • مورد استفاده : تبلیغات
چاپ پارچه
نمونه چاپ هودی مشکی ناصرالدین شاه
نمونه چاپ شال سفید قاصدک