پروژه چاپ ماگ دانشکده فنی دانشگاه تهران

جزئیات پروژه

دانشکده مکانیک_دانشکدگان دانشگاه فنی تهران سفارش 50 عدد ماگ سرامیکی ساده با لوگوی دانشگاه تهران سفارش داد.

  • کارفرما : دانشگاه فنی تهران
  • نوع لیوان : سفید سرامیکی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : 8×7 سانتیمتر
  • تعداد : 50 عدد
  • مورد استفاده : دانشجویان
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ ماگ
چاپ روی لیوان لوگوی املت
چاپ روپوش آزمایشگاهی دانشکده علوم زیستی