پروژه چاپ ماگ با لوگوی شهرداری منطقه 21 تهران

جزئیات پروژه

بسیاری از سازمان ها و ارگان های دولتی برای ارزانتر شدن سفارش و استفاده از تخفیف ویژه شرکت ما سفارش در تعداد بالا انجام میدهند. در این سفارش شهرداری تهران تعداد 12 عدد لیوان دسته رنگی سفارش داده است.

  • کارفرما : شهرداری منطقه 21 تهران
  • نوع لیوان : دسته و داخل سیز
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : دو رو
  • تعداد : 120 عدد
  • مورد استفاده : کارکنان
چاپ ماگ
چاپ ماگ
نمونه چاپ روی لیوان دسته رنگی دم روباهی
پروزه چاپ ماگ دسته قرمز دفتر مهاجرتی کانادا پروپسفیک