پروژه چاپ لیوان شهرداری منطقه 5 تهران

جزئیات پروژه

شهرداری ها یکی از مشتریان ویژه و همیشگی شابلون هستند. این بار نیز شهرداری منطقه 5 تهران برای همایش خود به نام فرهنگ، دولت  و تبلیغات نسبت به درخواست چاپ لیوان به طرح اختصاصی خودشان اقدام نمودند. نمونه لیوان های فوق را که توسط شابلون چاپ شده اند در زیر مشاهده نمائید.

لیوان تبلیغاتی پرسپولیس و استقلال
نمونه تابلو کاشی فضای داخلی شرکت GL