پروژه چاپ لیوان شرکت آتی ATI

جزئیات پروژه

شرکت آتی یکی از استارت آپ های کاربلد و معتبر است. این کسب و کار سفارش چاپ لوگوی خود روی 45 عدد لیوان سفید سرامیکی را داد.

  • کارفرما : آتی
  • نوع لیوان : ساده سرامیکی
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • ابعاد چاپ : یک طرف چاپ
  • تعداد :45 عدد
  • مورد استفاده : کارمندان
چاپ ماگ
چاپ ماگ
نمونه چاپ ماگ روز مهندس برق میقولی
چاپ فنجان یخی شرکت آمیک