پروژه چاپ فنجان پذیزایی و هتلی چپه کافه

جزئیات پروژه

ما روی خاص ترین و متفاوت ترین فنجان ها و نعلبکی ها چاپ انجام میدهیم. کیفیت چاپ ما روی ظروف به شکلی است که تا ابد و مادالمعر روی سرامیک و چینی می ‌ماند.

کارفرما: چپه کافه
نوع ظروف: فنجان
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 130
مورد استفاده: کافه رستوران

چاپ فنجان هتلی
نمونه چاپ ماگ سرامیکی نرم افزار پردیس
چاپ شال تبلیغاتی مهدکودک نوگلان