پروژه چاپ فنجان پذیزایی و هتلی ایسیکو

جزئیات پروژه

ایسکیو، شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو است. این شرکت سفارش چاپ تیراژ 100 عدد فنجان نعلبکی چایخوری را داد. این چاپ یه شیوه کوره ای دو رنگ انجام شده است که ماندگاری مادام‌ا‌لعمر است.

 

کارفرما: شرکت ایسیکو
نوع ظروف: فنجان
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100
مورد استفاده: هدیه تبلیغاتی

چاپ فنجان هتلی
نمونه چاپ هودی لوگو سوشال مدیا نیولایز
نمونه چاپ روی ماگ دسته مشکی خرتم