پروژه چاپ فنجان و نعلبکی شرکت voip.kz

جزئیات پروژه

در طراحی لوگو استفاده از رنگ نارنجی تیره در کنار طوسی بسیار زیبا می‌باشد. شرکت voip.kz لوگوی شرکت خود را روی این فنجان های قهوره خوری چاپ کرده است.

  • کارفرما : شرکت voip.kz
  • نوع فنجان : قهوه خوری
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 6×6 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ فنجان
چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی فانتزی برای مهدکودک
نمونه چاپ روی شال سفید کادرو