پروژه چاپ فنجان قهوه خوری شرکت NTS

جزئیات پروژه

شرکت NTS در پروژه چاپ 10 دست از این فنجان های زیبای کواترو با چاپ اخصاصی لوگوی خود را سفارش داد

  • کارفرما : شرکت شرکت NTS
  • نوع فنجان : کواترو
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 6×6 سانتیمتر
  • تعداد : 1 دست
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ فنجان
نمونه چاپ پرچم رومیزی تی عراق
پروژه چاپ پدموس شرکت بانیس پلاستیک