پروژه چاپ فنجان قهوه خوری سلاله

جزئیات پروژه

مدرسه دخترانه سلاله لوگوی خود را روی 5 دست از این فنجان های قهوه خوری شیک چاپ کرد

  • کارفرما : مدرسه دخترانه سلاله
  • نوع فنجان : قهوه خوری
  • نوع چاپ : دو طرف چاپ
  • ابعاد چاپ : 3×4 سانتیمتر
  • تعداد : 5 دست
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ فنجان
نمونه چاپ روی کلاه کالیگرافی اسم
چاپ روی زیرلیوانی کافه کچ