پروژه چاپ ظروف پذیرایی شرکت صنعتی اشتهارد

جزئیات پروژه

ظروف پذیرایی هتلی  شامل: سس خوری، لیوان، فنجان، انواع بشقاب و پیش دستی و دیس است. شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد سفارش چاپ لوگوی خود روی ظروف پذیرایی مختلف را سفارش داد

کارفرما: شرکت خدماتی شهرک صنعتی اشتهارد
نوع ظروف: نسترن
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 200 عدد
مورد استفاده: محل کار

چاپ ظروف
چاپ ظروف
چاپ ظروف
چاپ ظروف
نمونه چاپ پازل جنین
چاپ پارچه تبلیغانی شرکت گلدیران