پروژه چاپ ظرف پذیرایی فدک بار

جزئیات پروژه

فدک بار شرکتی در زمینه حمل و نقل بار در سطح کشور 100 عدد چاپ روی این ظروف را سفارش داد

کارفرما: فدک بار
نوع ظروف: دور طلا
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 100 عدد
مورد استفاده: محل کار

 

چاپ ظروف
چاپ ظروف
چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی شرکت حمل و نقل مهراد ناوگان
پروژه چاپ روی پارچه ساتن شرکت اکسینرژی پاریس