پروژه چاپ شیرخوری شرکت فرآورده های پروتیینی ماردینی

جزئیات پروژه

چاپ ظروف هتلی و پذیرایی طیف گسترده از ظروف را شامل میشود. شرکت فرآورده های پروتیینی ماردینی سفارش چاپ 110 عدد شیرخوری و سس خوری را داده است

کارفرما: شرکت فرآورده های پروتیینی ماردینی
نوع ظروف: شیرخوری و سس خوری
نوع چاپ: کوره ای
جنس ظرف: چینی
تعداد: 110 عدد
مورد استفاده: تبلیغات

چاپ ظروف هتلی
چاپ تیشرت تبلیغاتی نخی آموزش سگ gh
پروژه چاپ پرچم تی اورست کیش