پروژه چاپ زیرلیوانی فروشگاه خاطره

جزئیات پروژه

فروشگاه خاطره لوگوی خود را با پس زمینه کاملا قرمز را روی زیرلیوانی دایره ای در تعداد 100 عدد چاپ کرد

کارفرما: فروشگاه خاطره
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : سابلیمیشن
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 100 عدد
مورد استفاده : فروشگاه

چاپ زیرلیوانی
چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ روی ظروف پذیرائی هلدینگ MFG
نمونه چاپ زیر لیوانی با طرح جنین