پروژه چاپ زیرلیوانی شرکت بنسا

جزئیات پروژه

در کنار چاپ لیوان چاپ زیرلیوانی یکی از ضروریات است. شرکت بنسا در کنار سفارش چاپ ماگ تعداد 200 عدد زیر لیوانی هم سفارش داد.

کارفرما: شرکت بنسا
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 200 عدد
مورد استفاده : شرکت

چاپ زیرلیوانی
نمونه چاپ روی سویشرت ملانژ بیتکوین
پروژه چاپ پرچم آموزشگاه کامپیوتر فرزانگان