پروژه چاپ زیرلیوانی دارالوکاله عباسی

جزئیات پروژه

دارالوکاله عباسی سفارش 5 عدد زیر لیوانی مربع با پس زمینه مشکی، سفارش داد

کارفرما: دارالوکاله عباسی
نوع زیر لیوانی: مستطیل
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 5 عدد
مورد استفاده : دفتر وکالت

چاپ زیرلیوانی
چاپ زیرلیوانی
پروژه چاپ پرچم تی ناب استیل
پروژه چاپ پدموس بانک کشاورزی