پروژه چاپ زیرلیوانی بانک پاسارگاد

جزئیات پروژه

در این پروژه چاپی تعداد 50 عدد زیر لیوانی مربع برای بانک پاسارگاد چاپ شد

کارفرما: بانک پاسارگاد
نوع زیر لیوانی: مربع
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 50 عدد
مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی

چاپ زیرلیوانی
پروژه گلدوزی کلاه شرکت تایربان
نمونه چاپ لیوان تصویرسازی یک دختر