پروژه چاپ زیرلیوانی بالکان

جزئیات پروژه

این زیر لیوانی های قشنگ و بامزه به سفارش شرکت بالکان چاپ شده است

کارفرما: شرکت بالکان
نوع زیر لیوانی: دایره
نوع چاپ : دیجیتال
جنس زیرلیوانی : ام دی اف
تعداد : 20 عدد
مورد استفاده : شرکت

چاپ زیرلیوانی
چاپ زیرلیوانی تبلیغاتی بیسان گشت مهر
چاپ روی اسکراپ پزشکی دکتر بابایی