پروژه چاپ بشقاب هایی با تصاویر جذاب

جزئیات پروژه

هر تصویر، عکس و نوشته ای با بهترین کیفیت  قابلیت چاپ روی این بشقاب ها را دارد. در این پروژه انواع عکس ها و طرح ها روی بشقاب چاپ شده است.

چاپ بشقاب
نمونه چاپ شال طرح دار
نمونه چاپ پیشبند MINION