پروژه چاپ بشقاب عکس گرافیکی بازی

جزئیات پروژه

هر طرح و عکسی قابلیت چاپ روی این بشقاب ها را دارد. بسیاری از مشتری ها عکس های شخصی خود را روی این بشقاب ها چاپ میکنند. در حاشیه بشقاب حاشیه زیبا و سفید تذهیب وجود دارد که بسیار زیبا و ساده است.

چاپ بشقاب
چاپ بشقاب
نمونه چاپ روی پیشبند آشپزخانه کوکورچ
چاپ روی پارچه برزنتی با فرمول فیزیک