پروژه پرچم یادبود بدن سازی

جزئیات پروژه

پرچم های یادبود پرچم هایی هستند که هم به صورت رومیزی قرار میگیرند و هم برای یادبود و هدیه مورد استفاده قرار میگیرند.

  • کارفرما : بدنسازی
  • نوع پرچم : یادبود
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2  عدد
  • مورد استفاده : نمایشگاه
چاپ پرچم
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم ملل لیزری امارات متحده عربی
نمونه چاپ پرچم رومیزی کوچک بنفش آروین