نموه چاپ بشقاب قاب شده و ان یکاد

جزئیات پروژه

یکی از طرح های محبوب خانه های ایرانی که خیر و برکت را به خانه ها وارد میکند ” و ان یکاد است”. این چاپ زیبا روی بشقابی که در قابی شکیل قرار گرفته انجام شده است.

چاپ بشقاب
نمونه چاپ شال طرح گل
پروژه چاپ پیش بند رویداد گردشگری ایران

دلیل بازگشت وجه