نموه چاپ بشقاب قاب شده و ان یکاد

جزئیات پروژه

یکی از طرح های محبوب خانه های ایرانی که خیر و برکت را به خانه ها وارد میکند ” و ان یکاد است”. این چاپ زیبا روی بشقابی که در قابی شکیل قرار گرفته انجام شده است.

چاپ بشقاب
نمونه چاپ شال طرح گل
پروژه چاپ پیش بند رویداد گردشگری ایران