نمونه گلدوزی طلایی لنگر

جزئیات پروژه

این گلدوزی با نخ طلایی به تعداد 70 عدد با طرح لنگر و خوشه گندم انجام شد.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 12×12 سانتیمتر
  • تعداد : 70 عدد
  • مورد استفاده : لباس
گلدوزی
پروژه گلدوزی لوگو army
پروژه گلدوزی بیمارستان کیان