نمونه گلدوزی شرکت مهاجرتی گوس کانادا

جزئیات پروژه

این گلدوزی برای شرکت مهاجرتی گوس کانادا در دو رنگ مختلف گلدوزی شد. یک گلدوزی به رنگ نقره ای ساده و دیگری چند رنگ.

  • کارفرما : مهاجرتی گوس کانادا
  • نوع گلدوزی :  غیر مستقیم
  • ابعاد گلدوزی: 8×8 سانتیمتر
  • تعداد : 230 عدد
  • مورد استفاده : پرسنل
گلدوزی
گلدوزی
نمونه گلدوزی مرکز آمبولانس کوثر
پروژه گلدوزی شهرداری گلستان