نمونه گلدوزی آرم روی سینه

جزئیات پروژه

این گلدوزی ها به صورت چسبان است و به تعداد 120 عدد برای روی سینه لباس طراحی شده است.

  • کارفرما : شخصی
  • نوع گلدوزی : برچسبی
  • ابعاد گلدوزی: 14×14 سانتیمتر
  • تعداد : 120 عدد
  • مورد استفاده : روی سینه لباس
گلدوزی
گلدوزی تبلیغاتی آرم غذاهای خیابانی mission
پروژه گلدوزی آرم دایره ای