نمونه چاپ کلاه کمپین سلامم را تو پاسخگوی

جزئیات پروژه

کمپین سلامم را تو پاسخگوی تصمیم گرفت برای شرکت کننده های این کمپین کلاه های قرمز با گلدوزی زرد سفارش دهد

کارفرما : کمپین سلامم را تو پاسخگوی
نوع کلاه: 6 پر
نوع : گلدوزی
جنس کلاه : کتان
تعداد : 150 عدد
مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی

گلدوزی کلاه
گلدوزی کلاه
نمونه چاپ کلاه شرکت پرورش دام تریسوس
نمونه چاپ کلاه کسب و کار شخصی