نمونه چاپ کلاه مجموعه بدنسازی پالس

جزئیات پروژه

این کلاه های مشکی نقاب دار به تعداد 50 عدد به شیوه چاپ مدیای دورنگ برای مجموعه بدنسازی پالس چاپ شد

کارفرما : مجموعه بدنسازی پالس
نوع کلاه: جلو تلویزیونی
نوع چاپ : مدیا
جنس کلاه : کتان
تعداد : 50 عدد
مورد استفاده : ورزش

چاپ کلاه
چاپ کلاه
نمونه چاپ کلاه شرکت هفت پیکر
نمونه گلدوزی کلاه مدرسه نسل فردا