نمونه چاپ کلاه شرکت هفت پیکر

جزئیات پروژه

شرکت هفت پیکر برای پرسنل خود اقدام به چاپ دیجیتال روی کلاه های کتان سفید کرد

کارفرما : شرکت هفت پیکر
نوع کلاه: ننقاب دار
نوع چاپ : دیجیتال
جنس کلاه : کتان
تعداد : 22 عدد
مورد استفاده : فضای کار

چاپ کلاه
نمونه چاپ کلاه مجموعه اسطوره
نمونه چاپ کلاه مجموعه بدنسازی پالس