نمونه گلدوزی کلاه شرکت توس فیوز

جزئیات پروژه

این کلاه های کتان خاص با مغزی قرمز به سفارش شرکت توس فیوز به تعداد 200 عدد گلدوزی شد

کارفرما : شرکت توس فیوز
نوع کلاه: جلو تلویزیونی
گلدوزی شده
جنس کلاه : کتان
تعداد : 200 عدد
مورد استفاده : هدیه تبلیغاتی

گلدوزی کلاه
نمونه گلدوزی کلاه مدرسه نسل فردا
نمونه چاپ کلاه شرکت معماری دیبا