نمونه چاپ کلاه شخصی

جزئیات پروژه

بسیاری از افراد تصمیم میگرند اسم خود را روی کلاه چاپ کنند. یکی از مشتریان خلاق ما  شفارش چاپ اسم خود را روی کلاه مشکی داده است

کارفرما : شخصی
نوع کلاه: آفتابی
نوع چاپ : دیجیتال
جنس کلاه : کتان
تعداد : 1 عدد
مورد استفاده : شخصی

چاپ کلاه
نمونه چاپ کلاه آموزشگاه پایلوت
نمونه چاپ کلاه شرکت نار تب