نمونه چاپ پرچم L شرکت فناوری بورس تهران

جزئیات پروژه

پرچم L پرچمی زیبا و ساده و با قیمت مناسب است. این پرچم به سفارش شرکت فناوری بورس تهران چاپ شده است.

  • کارفرما : شرکت فناوری بورس تهران
  • نوع پرچم :  ال
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 3 عدد
  • مورد استفاده : محیط بورس
چاپ پرچم
نمونه چاپ روی ماگ دسته رنگی مستر مسی
نمونه چاپ پرچم T موبایل وان پلاس