نمونه چاپ پرچم شرکت کیک و بیسکوئیت درنا

جزئیات پروژه

این پرچم های قرمز و زیبا به صورت تیراژ برای شرکت کیک و بیسکوئیت درنا روی پرچم های لیزری چاپ شد

  • کارفرما : شرکت کیک و بیسکوئیت درنا
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 40 عدد
  • مورد استفاده : دفترهای نمایندگی
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم گرو لایت
نمونه چاپ پرچم شرکت دور پرواز