نمونه چاپ پرچم ملل کشور آذربایجان

جزئیات پروژه

کشور آذربایجان کشور دوست و همسایه شمالی ما است که پیوندهای عمیقی با ایران دارد. پرچم رومیزی لیزری ملل آذربایجان یکی از محصولات چاپی پرطرفدار ما است.

  • کارفرما : دفتر مهاجرتی
  • نوع پرچم : لیزری
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : محیط کار
چاپ پرچم
پروژه چاپ بشقاب هتلی مهمانسرای دانشگاه علوم پزشکی مشهد
نمونه چاپ تیشرت رضا عطاران، تموم شد؟ خیلی تاثیر گذار بود