نمونه چاپ پرچم شرکت سورین

جزئیات پروژه

پرچم های لیزی همیشه به محیط یک کسب و کار طراوت خاصی میبخشند. همچون این پرچم های ساده اما شکیل شرکت سورین.

  • کارفرما : شرکت سورین
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 15 عدد
  • مورد استفاده : شرکت
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم تله فارم
نمونه چاپ پرچم شرکت تکنولوژی پارمین