نمونه چاپ پرچم شرکت دور پرواز

جزئیات پروژه

شرکت هواپیمایی دور پرواز برای اینکه محیط دفتر خود را حرفه ای و زیبا نشان دهد اقدام سفارش برای چاپ پرچم های اختصاصی خود کرد

  • کارفرما : شرکت هواپیمایی دور پرواز
  • نوع پرچم : ریشه دار
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 8 عدد
  • مورد استفاده : دفتر شرکت
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت کیک و بیسکوئیت درنا
نمونه چاپ پرچم کافه اینستا