نمونه چاپ پرچم شرکت جهانگردی پرستو

جزئیات پروژه

یکی از مناسب ترین مکان های مورد استفاده پرچم های رومیزی دفاتر گردشگری و خدمات مسافرتی است. شرکت پرستو سیر برای تحول در دفاتر خود اقدام به سفارش این پرچم های شکیل کرده است

  • کارفرما : شرکت پرستو سیر
  • نوع پرچم : رومیزی لیزری
  • نوع چاپ :  دیجیتال
  • نوع پایه : استیل
  • تعداد : 45 عدد
  • مورد استفاده : دفاتر مسافرتی
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت تکنولوژی پارمین
نمونه چاپ پرچم ملل