نمونه چاپ پرچم شرکت تکنولوژی پارمین

جزئیات پروژه

چاپ روی پرچم های رومیزی ریشه زرد بسیار لاکچری و کلاسیک میشود. در این راستا شرکت خدمات تکنولوژی پارمین اقدام به سفارش چاپ این پرچم ها کرد.

  • کارفرما : شرکت خدمات تکنولوژی پارمین
  • نوع پرچم :  ریشه دار
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 10 عدد
  • مورد استفاده : فضای شرکت
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت سورین
نمونه چاپ پرچم شرکت جهانگردی پرستو