نمونه چاپ پرچم جاسمین

جزئیات پروژه

پرچم های ریشه دار سبز به سفارش شرکت جاسمین در تعداد 20 عدد به چاپ رسید

  • کارفرما : شرکت جاسمین
  • نوع پرچم :  ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : سنگی
  • تعداد : 20 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین شرکت
چاپ پرچم
چاپ پرچم
نمونه چاپ پرچم شرکت کناف
نمونه چاپ پرچم گرو لایت