نمونه چاپ پرچم تشریفات لیزری ریشه دار آکادمی بهدار وند

جزئیات پروژه

این پرچم لیرزی به صورت تمام چاپ با ریشه طلایی چاپ شده است. ایستایی این پرچم ها مخروطی و فوق العاده زیب است.

  • کارفرما : آکادمی بهدار وند
  • نوع پرچم : تشریفات ریشه دار لیزری
  • نوع چاپ : دیجیتال
  • نوع پایه : خورشیدی
  • تعداد : 1 عدد
  • مورد استفاده : محل کار
چاپ پرچم تشریفات
پروژه چاپ فنجان سرامیکی ترکیه
پروژه چاپ تیشرت پنبه ای مشکی اسکیت