نمونه چاپ پرچم تشریفات شرکت سیوان

جزئیات پروژه

شرکت سیوان تنها تولید کننده محیط کشت سلولی در خاورمیانه است.این شرکت سفارش چاپ پرچم تشریفات لیزری را داد. پرچم های لیرزی میتوانند بدون ریشه و یا با ریشه  باشند.

  • کارفرما : شرکت سیوان
  • نوع پرچم : تشریفات
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : خوشیدی
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : همایش
چاپ پرچم تشریفات
چاپ پرچم تشریفات
نمونه چاپ پرچم تبلیغاتی رومیزی خرازی الماس
نمونه چاپ پرچم تی شرکت SAVONA