نمونه چاپ پرچم تبلیغاتی رومیزی خرازی الماس

جزئیات پروژه

خرازی الماس یک خرازی بسیار معتبر است که از مشتریان قدیمی ماست. این فروشگاه در گذشته سفارش ماگ و زیرلیوانی به شرکت ما داده بود. اما این بار سفارش چاپ پرچم ریشه سورمه ای رومیرزی را به ما داد.

  • کارفرما : خرازی الماس
  • نوع پرچم : رومیزی ریشه دار
  • نوع چاپ : سابلیمیشن
  • نوع پایه : پایه سنگی
  • تعداد : 2 عدد
  • مورد استفاده : دیزاین مغازه
چاپ پرچم رومیزی
چاپ پرچم رومیزی
نمونه چاپ ماگ حرارتی جادویی شعر عطار
نمونه چاپ پرچم تشریفات شرکت سیوان